визначення вартості поточного ремонту

Про визначення вартості поточного ремонту житла, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення на всіх стадіях визначення вартості

 


Відповідно до пункту 3.1 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єкта будівництва. Роботи з поточного ремонту не відносяться до робіт, пов’язаних з будівництвом.


Вартість робіт з поточного ремонту житла, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення визначається відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів », затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за №189/8788 (Порядок). Відповідно пункту 4.25 Порядку, для виконання поточного ремонту складається дефектний акт та розраховується кошторисна вартість.


Застосування окремих положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (ДСТУ) при визначенні вартості робіт з поточного ремонту можливо після прийняття відповідним центральним органом виконавчої влади, до сфери діяльності якого належить підприємство, що планує здійснювати роботи з поточного ремонту, рішення про поширення їх окремих положень на такі підприємства.


Застосування при визначенні вартості поточного ремонту житла та об’єктів комунального призначення ресурсних елементних кошторисних норм національних стандартів України можливо за умови, якщо склад, технологія і організація робіт, що виконуються на об’єкті поточного ремонту, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів співпадають з відповідними нормами національних стандартів.

 

30.01.2014


Офіційний сайт Мінрегіону