ССБ Електронікс
Меню
ССБ Електронікс
Новини
Нормативні документи
Файловий архів
Акції
Публікації
Інтернет-магазин
Аналіз цін
АВК-5
АС-4
АС-4 ПІР
ІТА-2
Відео уроки
M.E.Doc
Авторизация

Забули пароль?
Ссылки
Пир Смета График
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 'ЗОДЧИЙ' - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)

 
Новини
Зміна №6 до ДБН Д.1.1-1-2000 (розміщено довідково) Надрукувати Надіслати електронною поштою

Про затвердження Зміни № 6

до ДБН Д.1.1-1-2000

Наказ №114 від 19.03.2009р. МІНІСТЕРСТВа регіонального розвитку та БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

 

З метою впровадження заходів зі стабілізації будівництва, передбачених Законами України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості», постановою Кабінету Міністрів України «Про реєстрацію цін на окремі види продукції» від 27.12.2008 № 1138, іншими рішеннями Уряду, а також з метою забезпечення ефективного використання державних коштів, посилення контролю за їх використанням та на виконання рішення Колегії Мінрегіонбуду і Президії Центрального комітету профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України від 17.03.2009 № 6 та рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 18.03.2009 № 26 «Про Зміну № 6 до ДБН Д.1.1-1-2000»,

наказую:

1. Затвердити Зміну № 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій.          

3. Доручити видання та розповсюдження Зміни № 6 за умови використання коштів, отриманих від її реалізації, на виконання робіт із стандартизації, розвитку науково-технічної бази (ст.19 Закону України «Про стандартизацію») Науково-виробничій фірмі «Інпроект».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту.

Т.в.о Міністра                                               В.А. Негода

Зміна № 6

до «Правил визначення вартості будівництва»
ДБН Д.1.1-1-2000

Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.03.2009 № 114 та введено в дію з 1 квітня 2009 року

ТЕКСТ ЗМІНИ

1. По всьому тексту ДБН Д.1.1-1-2000 вилучити вираз «розширення» у всіх відмінках.

Розділ 2 Правила складання інвесторської

кошторисної документації

2. Другий абзац п.2.2.7 викласти в такій редакції:

«Зведення витрат складається у випадках, коли разом з будівництвом виробничих об’єктів передбачається будівництво об’єктів житлового та громадського призначення або бази будівельної індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об’єктів підсобного сільського господарства та побутового обслуговування населення, міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів та подібних інженерних споруд та здійснення будівництва по чергах.».

3. Текст пункту 2.2.10 викласти в такій редакції:

«При проектуванні будов, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, за необхідності складається зведення витрат, яке об’єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва першої та слідуючих черг». 

4. п.2.2.10.1; п.2.2.10.2 та п.2.2.10.3 вилучити.

5. Абзац 3 п.2.3.1 текст у дужках вилучити, абзац 4 викласти в такій редакції:

«об’єктні, локальні кошториси та кошторисні розрахунки».

6. Перше речення п.2.3.4 викласти в такій редакції:

«При розробленні документації на стадії техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічного розрахунку та ескізного проекту визначається кошторисна вартість будівництва і складаються локальні, об’єктні та зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва».

7. Останнє речення п. 2.3.5 вилучити.

8. п.2.8.13:

– абзац 2 викласти в такій редакції:

«утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) в обґрунтованому замовником розмірі, але не більш ніж 2,5% від підсумку глав 1 – 9, графа 8. При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва не включаються, що обумовлюється завданням на проектування»;

– абзац 5 викласти в такій редакції:

«Витрати, пов’язані з проведенням тендерів, включаються тільки в обґрунтованому замовником розмірі, що обумовлюється завданням на проектування, але, як правило, не більше 0,2% ...» далі за текстом;

– абзац 6 викласти в такій редакції:

«Витрати, пов’язані з формуванням страхового фонду документації України, включаються в обгрунтованому замовником разом з проектною організацією розмірі виходячи з обсягу документації, що закладається до страхового фонду, та вартості послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в розрахунку на 1 аркуш формату А4, але, як правило, не більше 0,06% від підсумку глав 1 – 9, графи 4 та 5, що обумовлюється завданням на проектування».

9. Примітку до п.2.8.16 викласти в такій редакції:

«Внески до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування враховуються у загальновиробничих витратах; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів враховується у вартості машино-години».

10. Підрозділ 2.10 «Основні правила складання розрахунків вартості будівництва» вилучити.

Розділ 3 Правила визначення вартості будівництва

3.1 Визначення кошторисної вартості будівництва

11. У п.3.1.10.1 текст у дужках вилучити.

12. Текст п.3.1.10.8 викласти в такій редакції:

«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки.».

13. У п.3.1.13.2 текст у дужках вилучити.

14. Третє речення п.3.1.16.6 викласти в такій редакції:

«Наприклад, витрати з перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом враховуються у випадках, коли місце дислокації будівельної організацій (пункт збору) знаходиться на відстані більше 3 км від місця роботи, а комунальний або приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення працівників на будівництво у зазначений час, обчислюються калькуляційним методом на підставі даних проекту організації будівництва та діючих тарифів з перевезення».

15. п.3.1.18.2 викласти в такій редакції:

«Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням усереднених показників, наведених у додатку 12, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Базою для обчислення кошторисного прибутку є загальна кошторисна трудомісткість*. По будовах (об’єктах), до складу яких входять об’єкти різного призначення, кошторисний прибуток визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об’єкта і зазначається в графах 4, 5 та 8 ЗКР».

16. Абзац 2 п.3.1.20 викласти в такій редакції:

«Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи з початку та строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах, та прогнозного зростання цін на ці ресурси за період будівництва, яке визначається на підставі прогнозного рівня інфляції на наступний період, що встановлюється Кабінетом Міністрів України».

17. п.3.1.21 викласти в такій редакції:

«Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві включаються до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва тільки в обґрунтованих випадках за відповідними розрахунками».

3.2 Ціна тендерної пропозиції

18. Перший абзац п.3.2.5 викласти в такій редакції:

«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки відповідно до законодавства».

19. п.3.2.7.8 викласти в такій редакції:

«Якщо внаслідок об’єктивних причин будь-які матеріали або вироби, передбачені державними ресурсними елементними кошторисними нормами, замінюються на інші, розробляються та затверджуються в установленому порядку відповідні ресурсні елементні кошторисні норми». 

20. п.3.2.12.1 викласти в такій редакції:

«Розмір прибутку, якщо він планується, приймається в межах усереднених показників, наведених у додатку 12, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

По будовах (об’єктах), до складу яких входять об’єкти різного призначення, кошторисний прибуток визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об’єкта».

21. Абзац 9 п.3.2.13 викласти в такій редакції:

«Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому: …» далі за текстом.

3.3 Особливості узгодження договірних цін та розрахунків за обсяги виконаних робіт

22. п.3.3.3.1 викласти в такій редакції:

«Вид договірної ціни встановлюється сторонами (замовник, підрядник) з урахуванням положень законодавства».

23. п.3.3.3.2 доповнити підпунктами такого змісту:

«г) уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника, або з його вини, якщо це спричинило додаткові витрати підрядника;

д) зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;

е) істотного зростання (у розмірі, визначеному сторонами) або зменшення після укладення договору підряду цін на ресурси, які забезпечує підрядник, а також на послуги, що надаються йому третіми особами.».

24. п.3.3.4 викласти в такій редакції:

«При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє вартість матеріальних ресурсів, яка не повинна перевищувати мінімальних цін, встановлених Мінекономіки».

25. п.3.3.6  викласти в такій редакції:

«Уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі обґрунтовувальних розрахунків підрядника виходячи з мінімальної вартості матеріально-технічних ресурсів, що склалася на момент уточнення. При цьому, вартість матеріальних ресурсів не повинна перевищувати зареєстрованих в Мінекономіки цін на ці ресурси».

26. п.3.3.10.3 викласти в такій редакції:

«При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначаються на підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва».

27. Абзац 1 п.3.3.13 викласти в такій редакції:

«При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатних для подальшого використання* на тій самій будові визначаються на підставі їх номенклатури, кількості та обґрунтованих цін».

28. п.3.3.15 викласти в такій редакції:

«Визначення прибутку для субпідрядних організацій можна здійснювати або виходячи з загальної маси прибутку на будову (об’єкт) та питомої ваги обсягу будівельно-монтажних робіт, що їм доручається для виконання в загальному обсязі будівельно-монтажних робіт будови (об’єкта), або виходячи з нормативно-розрахункових трудовитрат на ці обсяги та загальної трудомісткості робіт на будову (об’єкт), або за будь-яким іншим способом, встановленим сторонами (генпідрядником та субпідрядником) і обумовленим договором з урахуванням обмежень, встановлених законодавством».

Розділ 4 Правила визначення загальновиробничих
та адміністративних витрат

4.1 Загальні положення

29. У абзаці 2 п.4.1.2 текст в дужках викласти в такій редакції:

«крім пунктів 6, 11, 14, 15, 16 та витрат з операційної оренди та страхування майна …» далі за текстом.

4.2 Порядок визначення загальновиробничих витрат 

30. п.4.2.1.6 викласти в такій редакції:

«Показники для обчислення загальновиробничих витрат, уточнені на стадії визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період (рік), та завантаженості будівельної організації, погоджуються із замовником і використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. Уточнення загальновиробничих витрат при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт здійснюються в порядку, встановленому договором.

Усереднені показники загальновиробничих витрат, наведені в додатках 3, 4 до цього ДБН, слугують орієнтиром і можуть використовуватися замовником для співставлення загальновиробничих витрат, обчислених в інвесторській кошторисній документації, з загальновиробничими витратами, розрахованими підрядною організацією при складанні ціни тендерної пропозиції».

31. п.4.3 викласти в такій редакції:

«У інвесторській кошторисній документації кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій визначаються на підставі усереднених показників (додаток 13 до цього ДБН). По будовах (об’єктах), до складу яких входять об’єкти різного призначення, адміністративні витрати визначаються диференційовано виходячи з виду конкретного об’єкта.

На стадії визначення ціни пропозиції адміністративні витрати визначаються підрядником на підставі обгрунтованої їх величини і структури, яка склалася у цій організації за попередній звітний період (рік), та завантаженості будівельної організації. Уточнені показники адміністративних витрат, погоджені із замовником на стадії узгодження договірної ціни, використовуються при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт. За необхідності уточнення показників адміністративних витрат в процесі будівництва встановлюється договором».

Зміни до додатків

1. Додаток Б:

– у графах 5 та 6 п.7 знак « + » замінити на знак « – »;

– у графі 3 п.8  замість «Податок» записати «Плата»;

– у п.44 вилучити рядки:

    «– утримання готелів в аеропортах»;

    «– утримання диспетчерських служб з авіаперевезень».

2. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

3. Останнє речення п.4 приміток додатку 6 викласти в такій редакції:

«Зазначений коефіцієнт не слід застосовувати при реконструкції об’єктів меліоративного, водогосподарського будівництва та реконструкції автомобільних доріг».

4. Додаток 12 викласти в новій редакції (додається)

5. Додаток 13 викласти в новій редакції (додається)

6. У п.4.в) додатку 8 та п.1 таблиць 1 та 2 додатку 14 вираз «атомні електростанції» замінити на вираз «ядерні установки та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами».

7. У п.1 таблиць 1 та 2 додатку 14 після дужок вираз «унікальні технічно складні» замінити на вираз «особливо складні технічно або архітектурно», далі за текстом.

8. Таблицю 3 додатку 14 викласти в новій редакції (додається).

9. У першому абзаці п.6.5 додатку 19 вираз «виробничих приміщень» вилучити.

Додаток 1

Довідковий

Усереднена вартість людино-години
за розрядами робіт у будівництві*

Розряд робіт,
що вико-
нуються

Вартість люд./год., грн.

Розряд робіт,
що вико-
нуються

Вартість люд./год., грн.

Розряд робіт,
що вико-
нуються

Вартість люд./год., грн.

1,0

10,53

3,4

13,13

5,8

18,39

1,1

10,61

3,5

13,30

5,9

18,66

1,2

10,70

3,6

13,46

6,0

18,92

1,3

10,78

3,7

13,62

6,1

19,22

1,4

10,87

3,8

13,77

6,2

19,51

1,5

10,95

3,9

13,94

6,3

19,80

1,6

11,04

4,0

14,10

6,4

20,09

1,7

11,12

4,1

14,31

6,5

20,39

1,8

11,20

4,2

14,53

6,6

20,68

1,9

11,29

4,3

14,74

6,7

20,98

2,0

11,37

4,4

14,95

6,8

21,26

2,1

11,49

4,5

15,17

6,9

21,55

2,2

11,59

4,6

15,38

7,0

21,85

2,3

11,71

4,7

15,59

7,1

22,19

2,4

11,81

4,8

15,81

7,2

22,52

2,5

11,93

4,9

16,03

7,3

22,86

2,6

12,05

5,0

16,24

7,4

23,20

2,7

12,15

5,1

16,51

7,5

23,53

2,8

12,27

5,2

16,77

7,6

23,86

2,9

12,37

5,3

17,05

7,7

24,20

3,0

12,49

5,4

17,31

7,8

24,53

3,1

12,65

5,5

17,59

7,9

24,87

3,2

12,82

5,6

17,85

8,0

25,21

3,3

12,97

5,7

18,12

*  Вартісні показники, наведені в додатку, обчислені виходячи з середньомісячної заробітної плати 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому – 3,8.

Примітки:        

1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при
40-годинному робочому тижні.

При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається із застосуванням наступних коефіцієнтів:

39-годинний робочий тиждень             – 1,0236;

38,5-годинний робочий тиждень         – 1,0369;

36-годинний робочий тиждень             – 1,1089;

33-годинний робочий тиждень             – 1,2097;

30-годинний робочий тиждень             – 1,3307;

25-годинний робочий тиждень             – 1,5968;

24-годинний робочий тиждень             – 1,6633;

20-годинний робочий тиждень             – 1,9960;

18-годинний робочий тиждень             – 2,2178.

2. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду, наведеної у цьому додатку, застосовуються коефіцієнти:

а)    при закритому способі робіт, включаючи улаштування колії

        в тунелях, а також всі роботи після влаштування перекриття

            тунелів, станцій і вестибулів метрополітену, що будуються

        відкритим гірничим способом,                                                    – 1,80;

б)    при відкритому способі робіт, включаючи улаштування колії

        на поверхні,                                                                                       – 1,35;

в)     при виконанні робіт на шахтній поверхні                                  – 1,23.

3. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві великих мостів та мостових переходів із мостобудівними об’єктами у їх складі (мости, естакади, шляхопроводи, автотранспортні розв’язки в різних рівнях), а також віадуків до вартості людино-години відповідного розряду, наведеної у цьому додатку, застосовується коефіцієнт  – 1,62

Цей коефіцієнт застосовується при визначенні вартості робіт, виконання яких безпосередньо пов’язане зі зведенням конструкцій мостів і не застосовується при визначенні вартості робіт будівництва допоміжних об’єктів, що можуть входити до складу проекту на будівництво мостів, зокрема, перенесення існуючих комунікацій, спорудження тимчасового насипу, спорудження технологічних доріг, виготовлення залізобетонних та сталевих конструкцій на виробничих базах підрядної організації тощо.   

 

Начальник Управління ціноутворення,                                    

експертизи та контролю вартості

у будівництві                                                      П.І. Губень

Додаток 12

Довідковий

Усереднені показники для визначення розміру

кошторисного прибутку за видами будівництва

    п/п

Види будівництва

Усереднені
показники для визначення розміру кошторисного прибутку, грн./люд.-год.

1

2

3

1

Особливо складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, ядерні установки та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, шахти, метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди тощо), особливо складні технічно або архітектурно громадські будівлі та споруди, залізниці, магістральні автодороги, магістральні мережі (у тому числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв’язку, високовольтні мережі 35 кВ і вище), що обгрунтовується проектом

7,76

2

Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи на пам’ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21

2,71

3

Реставраційно-відновлювальні роботи, вартість яких визначається за збірниками норм на реставраційно-відновлювальні роботи (РЕКНрв) (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21)

1,31

4

Будівництво мереж зв’язку

6,28

5

Промислові підприємства та об’єкти виробничого призначення

6,20

6

Будинки органів управління, прокуратури, будинки страхових компаній, банки, ресторани, центри зайнятості тощо

3,78

7

Житлові будинки (у тому числі готелі, гуртожитки, будинки-інтернати)

3,82

8

Будинки навчальних закладів, охорони здоров’я і відпочинку (у тому числі школи, дитячі садки, лікарні, санаторії, будинки відпочинку, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, басейни)

3,38

9

Будинки культурно-освітніх і видовищних закладів (у тому числі бібліотеки, театри, клуби, кінотеатри, цирки, музеї, виставки), культові споруди

2,96

10

Будинки науково-дослідних установ (у тому числі науково-дослідні інститути, проектні інститути та конструкторські бюро, лабораторії)

2,90

11

Будинки транспорту (у тому числі вокзали всіх видів транспорту, гаражі, автостоянки, автозаправочні станції)

2,89

12

Будинки зв’язку (у тому числі відділення зв’язку, радіо- та телецентри, телеграфи, поштамти)

2,87

13

Будинки  комунального господарства та побутового обслуговування, будинки торгівлі (у тому числі лазні, пральні, будинки побуту, перукарні, їдальні, магазини)

2,99

14

Дороги, благоустрій, озеленення, об’єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди):

в міській зоні

2,84

в сільській місцевості

3,77

15

Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою

2,71

16

Монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування 

2,50

17

Пусконалагоджувальні роботи

0,82

18 

Інші об’єкти

2,92

      

Начальник Управління ціноутворення,                                  

експертизи та контролю вартості

у будівництві                                                    П.І.Губень

Додаток 13

Довідковий

Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній

документації розміру адміністративних витрат
будівельно-монтажних організацій в розрахунку на 1 люд.-год.
загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт

    п/п

Види будівництва

Усереднені
показники для визначення розміру адміністративних
витрат будівельно-монтажних
організацій,

грн./люд.-год.

1

Особливо складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, ядерні установки та об’єкти призначені для поводження з радіоактивними відходами, шахти, метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди тощо), особливо складні технічно або архітектурно громадські будівлі та споруди, залізниці, магістральні автодороги, магістральні мережі (у тому числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв’язку, високовольтні мережі 35 кВ і вище), що обґрунтовується проектом

1,79

2

Промислові підприємства та об’єкти виробничого призначення

1,52

3

Житлові будинки, громадські будівлі та споруди (крім технічно або архітектурно особливо складних)

1,38

4

Дороги, благоустрій, озеленення, об’єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди) в міській зоні та в сільській місцевості. Ремонт житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою

1,23

5

Пусконалагоджувальні роботи

1,03

Начальник управління ціноутворення,                                  

експертизи та контролю вартості

у будівництві                                                    П.І.Губень

Додаток 14

Довідковий

Таблиця 3 – Усереднені показники розміру коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, які застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва при одностадійному проектуванні

№п/п

Характер та види будівництва

Усереднені          показники в % до        підсумку глав 1–12 по графі 8       Зведеного
кошторисного розрахунку вартості будівництва

1

2

3

1

Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки та об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об’єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше)

3,6

2

Решта підприємств і споруд, об’єкти сільського господарства, транспорту та зв’язку, особливо складні технічно або архітектурно громадські будівлі та споруди, громадські будівлі та споруди, крім житлових будинків

2,0

3

Житлові будинки

1,8

4

Об’єкти ремонту

2,4

5

Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами

2,0

6

Об’єкти реставрації і пристосування пам’яток
архітектури та містобудування України

6,0

Начальник управління ціноутворення,                                  

експертизи та контролю вартості

у будівництві                                                    П.І.Губень

 

 
< Попередня   Наступна >